סיורי חולות

מסע בהדרכת ד"ר בעז שחם, בעקבות הצומח והחי של חולות החוף, בהם מתקיים מפגש ייחודי ברמה העולמית בין קרקע חולית מדברית לבין אקלים לח ים תיכוני. נתחקה אחר מקור החול, הרכבו, מבנה הדיונה ותהליכים של נדידה והתייצבות של חולות. נכיר מיני צומח ובעלי חיים שנדדו לכאן ממדבר סהרה הרחוק, ואחרים- ייחודיים לחולות החוף, כמו גם מינים פולשניים. נלמד לזהות עקבות בעלי חיים וסימני שדה נוספים, ונתחקה אחר יוצרי העקבות עצמם. נעסוק גם בשאלות הנחקרות בשטח ובדילמות של החוקרים ואנשי הטבע, בדרכם לשימור בר קיימא של החולות למען הדורות הבאים.
ד"ר בעז שחם - אקולוג וזואולוג, מומחה זוחלים ודוחיים.  מנהל אוסף הזוחלים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.